Vernietigen hardware

59,00

Met specialistische apparatuur zorgen wij er voor dat er ook écht geen (persoons)gegevens meer beschikbaar zijn op apparatuur van een overledene en voorkomen daarmee identiteitsfraude.
Bij vertrouwelijke (bedrijfs)data gelden zeer strenge voorschriften en vernietigen wij volgens de voorgeschreven voorzieningen en veiligheidsprocedures van de Certificeringsregeling Archief- en Datavernietiging (CA+) en DIN Norm 66399 vernietigingsklasse DIN H-5. Volledig AVG compliance.

Lees hier meer over datavernietiging.